Centralt i Helsinge by ligger gadekæret, omgivet af spredte græsarealer og tilfældig beplantning. Der har længe været planer for en renovering af arealerne og Schul Landskabsarkitekter er med støtte fra Ny Carlsberg Fondet, blevet bedt om at forestå en omlægning af arealerne. Tegnestuens forslag vil samle park og gademiljø inklusive belægninger i een identitet, forny beplantningen i parken, skabe naturlige rum og knytte opholdsarealerne tættere til Kæret og den gamle by.

>>>