Konkurrencen om Carlsbergs fremtid som grøn bydel, benyttede tegnestuen til at fokusere og styrke fokus på de bevaringsværdige bygninger, ved at fremhæve dem i en kontrastrig og levende konstellation overfor en ny lav og tæt bydel bygget op omkring en ny gridstruktur. Forslagets hovedgreb er desuden en opstart hvor området udlægges med et varieret, robust grønt fundament, der sikrer at ikke anvendte områder fremtræder imødekommende og virker som et symbol for Carlsbergs.

>>>