karré2
Schul Landskabsarkitekter har vundet konkurrencen om byfornyelsesprojekterne i Frederiksberg Kommune.
Fra betænkningen “… en overbevisende procesbeskrivelse, der tydeligt viser stor faglig forståelse forankret i stor erfaring i netop denne type opgaver. Både den landskabsarkitektoniske del, men i særdeleshed også hvad angår den processuelle styring af projektet understøttes af en solid projektorganisation, hvoraf de fleste kompetencer er ”in-house”.

karré

<<<