Forslag i forbindelse med indbudt konkurrence til omlægning af Kongens Have Odense. Tegnestuens forslag rummer en række historiske referencer samt et oplæg til en meget levende og sammensat brug og en tæt tilknytning til de eksisterende materialer og karakterer.

Havens forskellige brugere og naboer – bl.a. Odense teater, kunstakademiet, og konservatoriet bliver inddraget aktivt i den daglige anvendelse af haven.

(Fotos; eksisterende forhold, stisystem og staudehaven)

<<<