Tegnestuen har i samarbejde med ONV Arkitekter vundet konkurrencen om en ny institution på Sundholmsvej på Amager.

Et nærmest labyrintisk forløb, sikrer konstant varierende oplevelsesrum og indbyder til at børnenes lege og aktiviteter naturligt stimuleres. Der er hele tiden et nyt rum, et nyt hjørne og et nyt perspektiv, der kan gøre legen dynamisk og legepladsen langtidsholdbar.

Legepladsen organiseres omkring trygge stillezoner, naturoplevelser med årstidsvariation og klassiske legeområder via interessante stiforløb og ”fordelingszoner”, så der inviteres til motorisk udfoldelse med plads til både vilde og stille børn.

 

Legepladsen placeres på grundens vestlige område langs stillevejen. Institutionens ”aktive zoner” placeres i terræn, omkring birkelunden, æblehaven og picnicområdet. ”Stille zoner” placeres nær bygningen, både på terræn og som rolige haverum på det hævede landskab.

 

Adgang og fordeling

 

Ankomst med bil sker via parkeringsplads i grundens nordlige ende, med direkte stiforbindelse til hovedindgangen. Cyklende ankommer ligeledes til frugthaven eller mod syd, nærmest trappen til tagterrassen. Cykelparkering er fordelt naturligt omkring indgange.

Aflevering og afhentning skal kunne ske på en rolig ustressende måde. Der skal være plads til at køre sin cykel (og Christiania-cykel) helt tæt på indgangen, med plads til at mødes og finde ro. Helst i tørvejr. Dette kan ske under taget foran hovedindgangen, hvor et dynamisk lysprojekt skaber himmelvirkning, stemning og lyser op i loftet. Belægningernes inddeling leder naturligt fra lågen og ind under halvtaget.

 

Ankomst til legepladsen

Ankomsten præges af positive associationer, god lyssætning og en fin stemning. Under halvtagene skabes en mini-skov af afskårne birkestammer fra gulv til loft. Her kan man stå i tørvejr, og her kan der leges gemmeleg og fangeleg. I loftet monteres evt. en redegynge eller mini-hængekøjer.

På særlige dage kan dette rum bruges til forsamling, marked, fest osv. Det er det naturlige omdrejningspunkt for institutionen.

  

Gården

Tættest ved bygningen er et fleksibelt og særligt uderum. I hverdagene vil det fungere som et hyggeligt og trygt rum for børnegrupperne i stueetagen, for hvem dette rum er det nærmeste. Stillezonerne for de tre grupper i stueetagen er lagt sammen til et større område med en stor sandkasse i centrum. Der er også mulighed for at lave mindre grupperinger inden for arealet.

Her er plads til flere forskellige siddegrupper i både sol og skygge. En stor sandkasse er kantet med lave sydvendte siddetrapper og er indarbejdet i terrænet så vand ledes væk.

En del af gården er overdækket af gangbroen på første sal. Dette giver mulighed for ophold i skygge i varmt vejr samt læ når det regner og dermed mange flere ude-dage end ellers.

 

Stillezoner

Stillezoner er områder, hvor de enkelte grupper kan opholde sig og lave fællesaktiviteter, lege og spise i et afskærmet område.

 

Terrasserne:

For grupperne på 1. sal er stillezonerne placeret på tagterrassen ud for grupperummene. Her inddeler beplantning i højbede de forskellige zoner så der er mulighed for at de enkelte grupper kan være alene, men også for at to eller flere kan samles. Små træer vil give skygge og kan evt. suppleres med solsejl. Da terrasserne primært er indrettet til stille-zonens aktiviteter og i sagens natur ligger afskåret fra legeområderne, er der ikke brug for egentlige fordelingszoner.

I stedet er der en ufarlig lege-rampe (med mulighed for aflukning og faldstop) hvor adgangen til legeområderne sker. Den kan bruges som kælkebakke om vinteren og til at kravle og løbe på om sommeren.

En del forældre, der skal aflevere børn, vil muligvis vælge at gå gennem legeområdet og op ad rampen, i stedet for gennem hovedindgangen, hvis de skal op på første eller anden sal. Her er flere spændende fællesoplevelser som skaber positiv ”farvel-situation”.

 

Aktive zoner

Legezonerne skal både være til vild leg og stille tumlen rundt. Områderne skal give forskelligartede oplevelser og opfordre til opdagelse og henvende sig til alle sanserne. Selvom her er høj børnebelastning og dermed behov for robuste overflader, kan der skabes mange små naturoplevelser i kraft af træer og buske. Beplantningen skal være robust, varieret og gerne spiselig eller duftende, som merian, mynte, skovjordbær og lign.

Æblehaven

På den nordligste del af grunden anlægges en lund af frugttræer og buske og mellem dem, små bakker. Græsset behøver ikke blive slået så tit. Området må gerne få et lidt vildtvoksende udtryk. Lave stubbe udgør en naturlig ’jorden er giftig’- leg. Dette er området, hvor børnene kan plukke bær og frugter eller mælkebøtter. Her er plads til fri leg og fantasi. Herudover findes også mulighed for at placere en pladskrævende fem-personers gynge.

Birkehaven

Hovedstrukturen skabes af højbede med birk og underbeplantning af skovjordbær, mynte og andre duftende, spiselige/ugiftige og robuste urter. Fornemmelsen skal være af en let, lys skov. Højbedene danner kroge og overraskende forløb der inviterer til opdagelse på gåben, cykel eller mooncar. Længst væk fra bygningen fører en rampe ned til en stor fælles sandkasse, der ligger i umiddelbar forlængelse af opbevaringsskuret til legeredskaber og mooncars. Skuret kan udformes som en slags butik/tankstation. Både sandkassen og kørearealerne ligger i behagelig let skygge af træerne. Belægningen er asfalt med klinker/fliser i kanterne langs bygningen, og gummi i ”hovedfærdselsåren” mellem terrasserne og den store sandkasse.

Picnicområde

En anden forsamlingsmulighed er det grønne område vest for “gården”. Her giver flytbare træelementer muligheder for at sidde, lege balance-leg, mm. Her kan man holde fælles picnic, spille teater eller lave bål og slappe af. Boldspil kan også finde sted her ved brug af flytbare mål, mv.

 

<<<