Jonas Schul har medvirket i kunstprojektet “Hot Summer” der bl.a. rettede fokus på byens selvgroede grønne rum og medvirkede til at iscenesætte disse og herigennem rette fokus på betydningen af disse uplejede “frirum” i byen.

Udstillingsbidraget bestod i en delvis sample af et royalt monogram fra Parterrehaven på Fredensborg Slot, genskabt i rullegræs på en byggetomt på det indre Nørrebro.

 

Udstillingen havde flygtig karakter og blev for en stor del båret af supplerende musikprojekter og anden performance.

“The Garden of Disaffection is shaped to create a short odd moment; a clash between cultural spheres, but maybe also a silent, disstressed protest against a development where immense gaps between rich and poor is shaped by the political elite.
 
The basis of this piece is the junction between two of Denmarks most detached public gardens.  A detail from the royal parterre at Frederiksborg Castle in Hillerød has been recreated in an empty plot mostly used by dogs and dog owners in a traditional low-income area at Nørrebro.  The monogram has been copied and done in ready-lawn; a temporary “parterre” with an existence sanctioned by the spreading of neighbouring weeds.”

<<<