Visual_02_first plaza
Tegnestuen har vundet konkurrencen om den ambitiøse byrumsforbedring i det centrale Horsens. Fra dommerbetænkning og kommunen lyder:

“Forslagene var udformet på baggrund af ønsker og input fra over 500 borgere, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer. Den endelige udvælgelse blev foretaget af en dommerkomite bestående af formændene for partierne bag budgetaftalen i 2016, der dannede grobund for renoveringen, samt to anerkendte fageksperter indenfor arkitektur og byrum.

Komiteens begrundelse for valget lød bl.a.:

”Forslaget imødekommer på fornem, konsekvent og sammenfattende vis de efterspurgte krav og ønsker. Det rammer – med opbygningen af Søndergade som midtbyens ’dagligstue’ – essensen i konkurrenceprogrammets intentioner om at ændre gågaden til en ‘væregade’”

Samtidig lagde dommerkomiteen vægt på, at forslaget respekterer gadens historiske identitet, de flotte byhuse og passagerne, og at det både kan danne ramme om pladskrævende events og et hyggeligt byliv for alle aldersgrupper i hverdagen.

Opgaven skal realiseres med bl.a. Arkilab og Okra

Stemningsbilleder fra Søndergade

Visual_05_pause

Visual_03_town hall square2

Final night visual final

townhall

 

<<<