Ved Hellerup havn ligger en offentlig have tegnet af G.N. Brandt. Haven, der benyttes af et bredt publikum, er indrettet med græsarealer, mindre pladser, staudehave og rosenhave. Tegnestuen har stået for første etape af en gennemgribende renovering, som inkluderer staudehave, nye belægninger, interiør og beplantninger.

Tegnestuen eftersér løbende beplantningerne og yder sparring for Gentofte Kommunes driftsafdeling, så haven bevarer sit frodige og harmoniske udtryk.

<<<