For Grøndalslund Kirkegård er udarbejdet projekt Grøndalslunden med nyanlæg af 2 store gravrum. Arealet udføres som et stiliseret pastoralt landskab med græsgraven, blomsterenge, lundkarakter og egetræer.

I det ene af gravrummende er anlagt et hækomkranset spejlbassin med opholdsmuligheder. Det valgte udtryk vil skabe et roligt, sammenhængende grønt område på kirkegården med et pleje-let, naturlignende udtryk, som der i dansk kirkegårdssammenhæng er stigende efterspørgsel efter.

<<<