Et nyt lapidarium er under udførelse – rammerne er anlagt og hele anlægget forventes at skulle stå endeligt færdigt tilplantet i forsommeren 2009. Lapidariet (kommer af lapis, der betyder sten) vil rumme en bred samling af sten fra nedlagte gravsteder.

Både bemærkelsesværdige og helt almindelige sten indgår i dette lille nye kirkeanlæg, som er tegnet med et arkivarisk tema, der gør det relevant også at gemme “almindelige” gravsten – nærmest som bøger i en bogreol. Stensamlingen kan således udvides indenfor det eksisterende layout og Lapidariet vil herigennem udvikles over tid.

<<<