Tegnestuen er også i 2011 rådgiver omkring forvaltning af de landskabelige værdier og den langsigtede arkitektoniske udvikling på Gladsaxe Kirkegård.

Ud over anlæg af en række nye gravhaver og pladser, består rådgivningen i tekniske analyser, projektering, driftsoptimering og meget andet. Blandt de kommende opgaver tæller projektering af diverse publikumsfaciliteter – ny ankomstvej, etablering af mindre skovsø, ny skovkirkegård og ny stor urnehave.

<<<