I 2005-2006 tegnede og udførte Schul Landskabsarkitekter projekt for en ny Kapelplads. pladsen er anlagt med en sort basaltsten, stierne er i blandede, Nordiske brosten og hele pladsen er indrammet af plejelette bede med løg, græsser, robuste engstauder og vilde roser. Pladsen rummer desuden 2stk. 8 m lange vandbassiner.

<<<