Afdeling P er et eksempel på tegnestuens arbejde med at omdanne et ældre og dårligt fungerende gravområde til et kombineret urne og kistegrav anlæg. Kirkegårdsanlægget er skabt for at sikre en vekselvirkning mellem rolige og enkle gravrum med servitut, hvor der i indretningen er skabt et gennemgående tema med græsser og bunddække plantninger samt andre mindre og lukkede urnehaver med brugerstyret beplantning.

Afdelingen er udført for Gladsaxe Kirkegård og er på kort tid blevet fuldt optaget har modtaget særdeles positiv respons fra Kirkegårdens brugere.

<<<