Tegnestuen har forestået omlægningen af Thuras barokhave ved Gl. Holtegaard. Der er lagt vægt på, at havens genformulerede historiske ramme vil kunne fungere som et nutidigt udgangspunkt for udstillinger med samtidskunst og koncerter. Rekonstruktionen er sket på baggrund af bl.a. datidige prospekter samt arkæologiske udgravninger, hvorved proportioner og linjeforløb i haven har kunnet fastlægges med ganske høj præcision.

Tegnestuen er løbende tilknyttet haven og medvirker ved analyser og dialog omkring udviklingsplaner og pleje af haven.

<<<