Frederiksholms Kanal 1Tegnestuen har vundet den fine opgave om et nyt byrum og en promenade langs Frederiksholms Kanal. Opgaven løses med NIRAS som underrådgiver og skal gennemføres i 2016. Tegnestuen blev udpeget som vinder med et enkelt og roligt forslag, som understøtter stedets nuværende betydning som dæmpet byrum, betydningsfuldt kulturmiljø og med reminiscenser af levende havn.

Frederiksholms Kanal 2Den nye promenade er fra start i programmet tænkt til at skulle understøtte det eksisterende bymiljø. Promenaden langs Frederiksholms Kanal etableres med dette forslag, som to overordnede forløb med varierende grad af detaljering:

En strækning, som løber overfor Christianborg, fra Stormbroen til Prinsens Bro, der kunne kaldes ”Slotspromenaden” og et forløb fra Prinsens Bro til Bryghusgrunden som her kaldes ”Havnepromenaden”.

Det differentierede forløb har til hensigt at understøtte den væsensforskellige karakter af det omgivende bymiljø:

Slotspromenaden tænkes anlagt med et cirka 5 m bredt chausséstensbelagt opholdsmiljø langs kanalen. Dette stræk understreges med borduresten og en stram, klassisk linjeføring, der til dels kan øge tilgængeligheden og samtidigt give et mere prominent udtryk til vejstrækket end det nuværende, mere traditionelle fortov. Havnepromenaden kendetegnes i forslaget ved at fremstå mere robust og med reminiscenser fra de aktiviteter der finder sted i en havn. Den nuværende bredde af brostensbelægningen bevares, således at den nærmest byrumsagtige volumen kan udgøre et arkitektonisk, tyngdemæssigt modspil til den kommende Bryghusgrund. Det er vurderingen, at netop den brede og grove, men iøjnefaldende smukke flade af slidte brosten, vil kunne skabe en god overgang fra det finere promenadeforløb og hen til det historiske pakhusmiljø, med stalde, materielgård og de åbne passager.

<<<