Frederiksgården er en beskyttet bebyggelse, fortrinsvis for ældre, centreret omkring et stort åbent haveanlæg.
Tegnestuen har forestået en renovering af udearealerne. Anlægget har indfriet forventningerne om et grønt, plejelet, åndehul. Som belægning er benyttet en sort, hårdbrændt engelsk klinke og området er tilplantet med en sammensætning bestående af slåen, vilde roser, forskellige robuste stauder og græsser.

<<<