For Københavns Kommune og i samarbejde med Via Trafik har tegnestuen udarbejdet forslag og projekteret en trafikløsning og et nyt vejtracé med gadetræer.

Som et led i arbejdet er udført skitseforslag til en eventuel fremtidig omlægning af byrummet mellem Frederiksborgvej og Rentemestervej, der pt. er plaget af uskønne og trafikfarlige forhold.

<<<