Frederiksberg Slotshave er en meget velbesøgt park med søer, kanaler og talrige træer og buske. Med sit rige plante- og dyreliv byder haven altid på mange stemningsfulde indtryk.

Jane Schul har arbejdet som konsulent for haven gennem en årrække og projekteret renovering af kanaler, palisader, beplantninger og stier.

<<<