I samarbejde med Henning Larsen Architects udarbejder tegnestuen nyt domicil for Energinet. Den valgte grund har et topografisk og orienteringsmæssigt potentiale, der benyttes som et aktiv både i forhold til arkitekturen, men også i høj grad i forhold til energikonceptet. Grundens kvaliteter, såsom den lille fine sø, udsigten over landskabet, synligheden i forhold til ankomsten samt den omkringliggende natur skal være optimalt tilgængelige for Energinet.dk.

Udenomsarealerne disponeres som et parklignende anlæg, der understøtter og forstærker byggeriets arkitektur og lader samspillet mellem bygningens klare formsprog og områdets naturpræg skabe dynamik og oplevelsesfyldt udeareal. Parkeringen gøres frodig med et stort antal overstander-træer indpasset i et sammenhængende grønt forløb.

<<<