Som formand for Det Kgl. Danske Haveselskab har Jane Schul arbejdet med de overordnede planer for den fredede haves struktur, anlæg og fremtid, samt stået for en række forskellige nyanlæg.

<<<