Søndergade projektet er fuldent. Fra projektering til fuldt færdigt anlæg på to år – over 14.000 m2 belægning. To springvand. mere end hundrede nye træer. Masser af opholdspladser. Ny belysning og plads til leg. Vi er glade for resultatet og den store forståelse vi har mødt fra de handlende. En helt ny bymidte binder Horsens sammen.

>>>

Landskabet på DTU er kendetegnet ved et ganske stramt hierarki, der organiserer de grønne rum på campus. De ekstensive skovarealer og store samlede plantninger, som de findes omkring parkeringsalléen og i randen af DTU, danner basis og grundtonen: Et grønt campus. Lunden og de velplejede forarealer til institutterne er imødekommende overgangsrum, som i konstellation med skoven giver orientering på DTU. Her er plads til spontant liv og ophold og der skabes oplevelse i øjenhøjde. Det er i denne kategori man skal opfatte Agoras haverum.

>>>

Med HENNING LARSEN ARCHITECTS A/S og MOE A/S var tegnestuen udvalgt til SDU MMMI, Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet i Odense.
Forslaget forbinder til de eksisterende kvaliteter og skaber en stærk landskabelig kobling til fredskoven, letbanen og det nye supersygehus

>>>

Vi er både glade og stolte over, at Bygningsstyrelsen har valgt Schul landskabsarkitekter med H+ARKITEKTER i spidsen for det team, der skal varetage totalrådgivning for statsligt byggeri i Region Hovedstaden. Rammeaftalen er ét af de største offentlige udbud de seneste år.

Vores team består af H+ARKITEKTER som totalrådgiver med øvrige kolleger AART Architects, Rønnow Arkitekter, Oluf Jørgensen, Strunge Jensen og Cubic Group som underrådgivere.

Teamet er allerede i gang med de første opgaver, og vi glæder os til at bygge videre på det gode samarbejde!

>>>

Schul har med Skala Arkitekter vundet konkurrencen om en ny sognegård i Glostrup

>>>


Schul har nu afleveret hovedprojekt til renovering af et af middelalderbyens fornemmeste gadestræk.
Med udsigt til Nationalmuseet, Ridebanerne og Thorvaldsen Museum bliver den nye promenade en central, rekreativ forbindelse i det gamle København.
Tegnestuen har vundet konkurrencen med en meget behersket arkitektonisk løsning, der understøtter den eksisterende bygningskultur.

Niras bliver underrådgiver og vi fortsætter hermed det gode samarbejde fra Frederiksholms Kanal

>>>

Tegnestuen har netop vundet Københavns Kommunes konkurrence om 2 nye, markante gårdanlæg i Sydhavnen. Vi glæder os meget til en god proces og til at koble stedets fine arkitektur med en ny frodig tilgang til bydelens landskabsrum.

>>>


Tegnestuen har vundet opgaven med at renovere Værløse Bytorv. Det sker med en enkel løsning, hvor skabes en forsænket opholdsniche som centrum for det nye Bytorv og træerne og skulpturerne hermed bringes tydeligere frem.

>>>

Med jes Vagnby Arkitekter skal Schul Landskabsarkitekter lave udviklingsplan for Toftlund by i Sønderjylland. Et arbejde der er startet op her til sommer og vil løbe det meste af året, med bugerproces, landskabsplaner og strategiudvikling for byen.

>>>

Vi har vundet opgaven med at lave klimavej for Frederiksberg Kommune. Opgaven udføres med A&G ingeniører og er allerede skudt i gang med nye tekniske løsninger, belægningstyper mv.

>>>

Sammen med Rørbæk og Møller har vi vundet rammeaftalen for Søndre Campus og City Campus, der omfatter universitetets områder i centrum af København og på Amager. Bygningerne har et samlet bruttoetageareal på 250.000 m2. Vi skal med rammeaftalen bidrage til at videreudvikle og vedligeholde arealerne i samarbejde med Campus Service.

City Campus omfatter en række af Københavns fineste fredede bygningsmiljøer herunder Kommunehospitalet på Øster Farimagsgade af Christian Hansen, Metropolitanskolen af CF. Hansen og en række andre bygninger i det indre København. Søndre Campus omfatter Universitets bygninger på Amager.

 

>>>

Visual_02_first plaza
Tegnestuen har vundet konkurrencen om den ambitiøse byrumsforbedring i det centrale Horsens. Fra dommerbetænkning og kommunen lyder:

“Forslagene var udformet på baggrund af ønsker og input fra over 500 borgere, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer. Den endelige udvælgelse blev foretaget af en dommerkomite bestående af formændene for partierne bag budgetaftalen i 2016, der dannede grobund for renoveringen, samt to anerkendte fageksperter indenfor arkitektur og byrum.

Komiteens begrundelse for valget lød bl.a.:

”Forslaget imødekommer på fornem, konsekvent og sammenfattende vis de efterspurgte krav og ønsker. Det rammer – med opbygningen af Søndergade som midtbyens ’dagligstue’ – essensen i konkurrenceprogrammets intentioner om at ændre gågaden til en ‘væregade’”

Samtidig lagde dommerkomiteen vægt på, at forslaget respekterer gadens historiske identitet, de flotte byhuse og passagerne, og at det både kan danne ramme om pladskrævende events og et hyggeligt byliv for alle aldersgrupper i hverdagen.

Opgaven skal realiseres med bl.a. Arkilab og Okra

>>>

IMG_20170925_161148
Der er indvielse af Life Science byggeriet i uge 44. Forskningsfaciliteterne er taget i brug og de grønne arealer tæt på at være færdige. Udearealerne er anlagt i respekt for stedets karakter og vil forhåbentlig glide ganske naturligt ind i Edith og Ole Nørgaards gennemtænkte helhedsplan.

>>>

Schul skal i samarbejde med Rørbæk & Møller udarbejde projekt for Smedestræde-miljøet i Valby. Planen er, at der både skal skabes beskyttede boliger for unge og samtidigt et rart miljø ved gaden. Her skal byen kunne mødes på en lille ny pladsdannelse – en slags lommepark – henvendt til livet langs Valby Langgade.

>>>

IMG_20171013_090214
Tegnestuen skal i gang med en udviklingsplan for Assistents kirkegård. Udviklingsplanen har et 50 årigt sigte og skal bl.a. sikre at kirkegårdens begravelsesfunktion kan opretholdes parallelt med, at Assistens mangeårige anvendelse som bydelens grønne og historiemættede have bevares.

>>>

View 20
Vi har modtaget en generøs bevilling på mere end 8 mio kr fra LOA til opførelse af en ny aktivitetsplads i Frederikssund ved den kommende svømmehal. Hermed kan vi gå ind i projekteringsfasen med højt ambitionsniveau!

>>>

Arken sept 17 (35)
Det nye strandmiljø efter en sommer med mere regn end normalt. Størstedelen af arealet er etableret med små plug-planter suppleret med udsæd af hjemmehørende frøblandinger. Kunstmuseet er nu bragt tættere på sin oprindeligt tænkte placering – i vandkanten. Facaderne er taget i brug til nye kunstprojekter. Michael Elmgreen & Ingar Dragsets dreng på gyngehest byder velkommen ved den nye ankomstbro.

>>>

DJI_0016
Schul Landskabsarkitekter har været totalrådgiver i forbindelse med opgaven om en ny mole i Assens. Orbicon stod for ingeniørdelen.
Opgaven inkluderer et helt nyt molehoved. Opgaven hører til “stedet tæller” som er en kampagne støttet af Realdania. Indvielsen sker den 12. april 2017

>>>

IMG_20170531_123238
Ny opgave om plejecenter i Rudersdal skal løses i samarbejde med bl.a. Rørbæk & Møller. Byggeriet skal indpasses i meget smukke omgivelser – gode kig til søen og en rolig beplantningsplan vil danne udgangspunkt for et naturpræget anlæg, som kan give brugerne mental ro og rammer for et trygt samvær.

>>>

legTegnestuen har vundet konkurrencen om Frederikssund Idrætsby sammen med Domus, Wessberg og AB Clausen. Det er en ambitiøs opgave som omhandler skabelsen af en ny idrætsby med svømmehal, boldbaner, aktivitetsplads, cykelruter, klimasikring og meget andet.

>>>

Gladsaxe_01Tegnestuen har i 2016 arbejdet på en større udviklingsplan for Gladsaxe Kirkegård.

>>>

gnb

Schul er i gang med arbejdet omkring en renovering af G.N.Brandts rosenhave i Hellerup.

Hellerup Strandpark er som værk betragtet placeret i den tidlige del af G.N. Brandts virke som landskabsarkitekt.

>>>

Trekroner Kirke (1)

I samarbejde med Rørbæk & Møller har tegnestuen vundet konkurrencen om opførelse af den nye Trekroner kirke. Vi er igang med byggeriet!

>>>

fhk-2016-4_lowres
Rådgivning vedrørende Københavns kommunes forvaltninger, som omfatter nybygning, udvidelse, ombygning og renovering af idrætsanlæg, kulturinstitutioner, botilbud mv. vinder Schul under byggeteamet Jakon med EKJ, Rørbæk og Møller Arkitekter og  Leth & Gori. Opgaven estimeres at have en værdi på op mod 600 millioner kr. over 4 år.

Foto fra den igangværende renovering af Frederiksholms Kanal

>>>

bibliotek-og-plads_schulv7
Med JJW og Cowi, samt et stærkt team af konsulenter var vi blevet valgt til at skulle udarbejde forslag til konkurrencen om Urbanplanen fase 2. Konkurrencen indbefatter nye bebyggelsesplaner, klimaløsninger, borgerinddragelse og grønne områder.

>>>

NyborgSlot_Fase2_Plancher_1-6
I samarbejde med Cubo, JaJa, Vmb, Søren Jensen og Mogens morgen har tegnestuen vundet den fantastiske opgave med at transforme Slottet og middelalderbyen i Nyborg.

Fra dommerbetænkningen: Det er lykkedes forslaget at sammenkæde den store fortælling med slottet
og byrummet på en meget overbevisende måde. Forslaget fremstår arkitektonisk stærkt, ”tidsløst” og enkelt i sin opbygning og ide, og vil derfor være robust – både over tid, og i forbindelse med tilpasninger og tilretninger i den videre projektering. Det mest afgørende ved projektet er, at det skaber en overbevisende og stedsspecifik arkitektonisk stemning og atmosfære (…) Læs mere:

>>>
Arken1
Der er endelig kommet vand op omkring museet. God fornøjelse!
 
Drone-optagelse af Kunstens Ø. Fotograf: Thomas Mikkel Jensen, Ishøj Kommune
>>>

Hjørne_WEB
For Københavns Kommune har tegnestuen udarbejdet nye udviklingsplaner for de grønne kirkegårde Bispebjerg, Vestre, Sundby og Brønshøj. Der er tale om 4 langsigtede planer for drift og udvikling af kirkegårdene samt og deres enestående landskabelige kvaliteter.

>>>


Med Nanotech-byggeriet opstår en ny have på DTU. Med byggeriet af et nyt institut skabes samtidigt et fint lukket haverum for brugerne. Denne forvandling giver mulighed for at skabe et nyt sammenhængende gårdmiljø, hvor et mere frodigt miljø med plantediversitet og årstidsvariation fremmes, og flere uformelle opholdsmiljøer indtænkes.

>>>

Frederiksholms Kanal 1Tegnestuen har vundet den fine opgave om et nyt byrum og en promenade langs Frederiksholms Kanal. Opgaven løses med NIRAS som underrådgiver og skal gennemføres i 2016. Tegnestuen blev udpeget som vinder med et enkelt og roligt forslag, som understøtter stedets nuværende betydning som dæmpet byrum, betydningsfuldt kulturmiljø og med reminiscenser af levende havn.

>>>


Københavns Kommune er i gang med et større områdeløft af Nordvest kvarteret, herunder Bispebjerg og de berømte funktionalistiske boligmiljøer og landskabsrum som grænser til Utterslev, Brønshøj og Emdrup.
Tegnestuen har medvirket til har medvirket til at lede beboerprocesser og tegne nogle potentialer og rammer for at udfolde bydelens liv mere synligt og udadvendt samt skabe bedre klimasikring og grønnere gademiljø.

Målet er at få etableret et egentlig områdeløft sekretariat, som skal kunne realisere potentialer og skabe et større ejerskab til byen rum blandt de lokale beboere. Der er mange skjulte ressourcer og frie arealer i bydelen, som i endnu højere grad end tilfældet er i dag, kan indgå som et aktiv i bydelen og få liv i gaden.

 

>>>

karré2
Schul Landskabsarkitekter har vundet konkurrencen om byfornyelsesprojekterne i Frederiksberg Kommune.
Fra betænkningen “… en overbevisende procesbeskrivelse, der tydeligt viser stor faglig forståelse forankret i stor erfaring i netop denne type opgaver. Både den landskabsarkitektoniske del, men i særdeleshed også hvad angår den processuelle styring af projektet understøttes af en solid projektorganisation, hvoraf de fleste kompetencer er ”in-house”.

>>>

Schul Landskabsarkitekter skal til Rudersdal Kommune udfærdige et forslag til ny ankomstplads til Vedbæk Kirke.

>>>

Aftalerne er på plads: Renovering af Mariendal Kirkeplads på Frederiksberg påbegyndes allerede i år og pladsen forventes at stå klar omkring årsskiftet.

 

>>>

Arken_9214

Schul Landskabsarkitekter vandt i 2012, i samarbejde med Møller & Grønborg, konkurrencen om en nytænkning af landskabet omkring Kunstmuseet Arken. Det nye landskabssceneri tager form dag for dag.

>>>

BispebjergSchul Landskabsarkitekter har netop vundet opgaven om en ny udviklingsplan for kirkegården, der skal tænkes sammen med byen og i det længere perspektiv opnå både større plantediversitet og driftsbesparelser.

>>>

For DTU udarbejdes en drifts- og udviklingsplan der skal sikre en harmonisk overgang mellem det universitet vi kender og  fremtidens campus.  

>>>

2015.04.01_Kongsholmcenteret_fugleperspektiv

Schul Landskabsarkitekter er sammen med Rørbæk og Møller vindere af konkurrence om Kongsholmcentret i Albertslund.

>>>

Schul Landskabsarkitekter har med Henning Larsen Architects udarbejdet konkurrence forslag til et nyt Frihedsmuseum ved Kastellet i København.

>>>

Tegnestuen har udarbejdet fase1 af en masterplan for et boligsocialt løft af Bispebjerg. Forslag til nye åbninger til Bispebjerg Kirkegård. Projektet vil understøtte og indgå i den kommende grønne udviklingsplan for området.

Opgaven udføres i samarbejde med Københavns Kommune, Boligselskabet FSB, beboerrepræsentanter og kirkegården.

Aftenbilled _lowres

>>>