Med støtte fra Realdania udskrev Fredericia en arkitektkonkurrence omkring retableringen af Bülows Plads. Fredericia Byråd har igangsat et ambitiøst projekt, som skal gøre byens pladser og gågademiljø til et af landets smukkeste og mest oplevelsesrige. Som led i projektet skal Pladsen ved Fredericia Råd-, Ting- og Arresthus og Vendersgade, der ligger ud for pladsen, renoveres og omlægges. Schul har vundet den lukkede konkurrence om det kommende byrum. Pladsen er under udførelse og forventes færdig primo 2011.

<<<