Gågade forløbet i Holstebro er gennemrenoveret i de seneste år i et klassisk udtryk med chaussésten og tværgående bånd af bordursten. Tegnestuen udfører projekt for nord-sydgående rute gennem byen med nyt design og grundkarakter.

Her arbejdes med et relativt urbant udtryk, hvor en belægning med hårdtbrændte klinker danner en rolig flade som en samlende bund med fokus på nutidigt inventar og indslag af grafisk stærke inventardele, som giver en samlende karakter.

<<<