Landskabet på DTU er kendetegnet ved et ganske stramt hierarki, der organiserer de grønne rum på campus. De ekstensive skovarealer og store samlede plantninger, som de findes omkring parkeringsalléen og i randen af DTU, danner basis og grundtonen: Et grønt campus. Lunden og de velplejede forarealer til institutterne er imødekommende overgangsrum, som i konstellation med skoven giver orientering på DTU. Her er plads til spontant liv og ophold og der skabes oplevelse i øjenhøjde. Det er i denne kategori man skal opfatte Agoras haverum.Med opførelsen af Agora skabes en ny sluttet rand omkring et af DTU’s mest harmoniske bygnings- og belægningsmiljøer.

Indretningen af Agorahaven er tænkt som en uprætentiøs og naturlig forbindelse mellem miljøerne omkring 324, 326 og 327 – nu med Agora som et afsluttende “point de vue”. Der er i forvejen en udbredt harmoni i valget af materialer og den belægningsmæssige standard er meget høj. Slidte nordiske chaussesten, vekslende med brosten og borduresten, skaber en både ubesværet, eksklusiv og meget levende bund, for udeophold og livet omkring bygningerne.
Disse materialer gentages i Agorahaven, og indretningen styres også her af et overordnet 2m-modul, som udgår fra parkeringspladsens plantehuller og organisering.  Der skabes en større samlet opholdsplads omkring hovedindgangen i den solrige del af haven. Herudover suppleres med en mindre opholdsplads for foden af den nuværende rampe.

 

<<<