BORNHOLM
Tegnestuen er udvalgt til at deltage i konkurrencen om et nyt rådhus i Rønne. Dissing og Weitling er bygningsarkitekter.
Bornholms Regionskommune agter at indgå aftale med en totalrådgiver i forbindelse med samling af administrationen og borgerservice på Landemærket i Rønne – Bornholms Rådhus.

Opgaven omfatter renovering af ca. 5.200 m2 og tilbygning af ca. 8.700 m2. Den samlede anskaffelsessum forventes maksimalt at andrage DKK 171 mio.

Etableringen af Bornholms Rådhus er et projekt, der skaber rammer for mødet mellem borgere og medarbejdere, gæster og det officielle Bornholm. Et unikt projekt med søgen efter en arkitektur og et organisationsmiljø, som understøtter høje ambitioner.

Bornholms Rådhus skal både understøtte organisationens fleksibilitet, udvikling og nytænkning og blive en bygning, som er på forkant med funktionalitet, adgangsforhold, teknologi, miljø og energi.

Det væsentligste succeskriterie for Bornholms Rådhus er, når politikere, ansatte, borgere, erhvervsvirksomheder kan se sig selv i de nye rammer.

Der bør tænkes grønt og bæredygtigt i konstruktioner, aptering, installationer samt materialeanvendelse og mulige alternative energiløsninger (f.eks. naturlig ventilation, udnyttelse af overskudsvarme fra servere og belysninger, solceller, afledning og anvendelse af regnvand m.m.).

<<<