Vores arbejdsområde dækker opgaver fra dialog- og høringsprocessor, udarbejdelse af kommunikationsmateriale og idéoplæg til detaljeret planlægning af anlægsarbejder.
Schul Landskabsarkitekter har gennemført en lang række boligrenoveringsopgaver, gårdanlæg og lignende sager, hvor brugerinddragelse indgår som grundlag for udarbejdelse af byggeprogram, idéudvikling og projektforslag.

 

<<<