Ved Dansens Teater i Holstebro skal etableres et mindre legeområde for meget begrænsede ressourcer. Omgivelserne er ganske urbane – der er tale om “Den Røde Plads” midt i byen – så legearealet vil indgå som et særegent element midt i by – og gågadekarakteren.

Konceptskitse for indhegning med farvet glasvæg

De særlige skalaforhold og arkitektoniske sammenstillinger har foranlediget et indledende skitseforslag, som søger at gøre en dyd ud af modsætningerne. Projektet er støttet af Færch Fonden – til videreudvikling.

<<<