CCO, Alectia og Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet forslag til konkurrencen om et nyt campusmiljø.
Universitets- og Bygningsstyrelsen vil i samarbejde med Aalborg Universitet (AAU), Ingeniørhøjskolen i København (IHK), Ballerup Kommune  samt NCC Property Development videreudvikle Universitetscampus Ballerup, der er beliggende omkring IHK. Videreudviklingen af campusområdet vil ske på grundlag af konkurrencen. Visionen for området – og dermed for   konkurrencen – er tilvejebringelsen af et innovativt byggeri, hvor samspil mellem arkitektur, teknik og funktion er forsøgt optimeret og billiggjort, gerne ved hjælp af industrielle produktionsmetoder.

Projektkonkurrencen omfatter dels udformningen af en helhedsplan for området og dels udformning af to byggerier hver på ca. 5 000 m2 samt option på udformningen af et byggeri på yderligere 5 000 m2 byggeri. Konkurrenceområdet er delt op i to delområder, hhv delområde øst og delområde vest, set i forhold til IHK i Ballerup. I delområde øst lokaliseres en bygning på ca 5 000 m2.

Bygningen skal primært huse Statens Byggeforskningsinstitut under AAU. I delområde vest lokaliseres en bygning på ca 5 000 m2. Derudover vil der til opgaven være knyttet en option på opførelse af yderligere 5 000 m2 i område vest. Bygningerne i delområde vest skal primært huse uddannelserne Medialogi, Wireless og Center for kommunikation 

<<<