IMG_20171013_090214
Tegnestuen skal i gang med en udviklingsplan for Assistents kirkegård. Udviklingsplanen har et 50 årigt sigte og skal bl.a. sikre at kirkegårdens begravelsesfunktion kan opretholdes parallelt med, at Assistens mangeårige anvendelse som bydelens grønne og historiemættede have bevares.

<<<