Kommende projekt for Allerød kommune i samarb. m. ONV arkitekter:

Der skal etableres udearealer for et nyt multihus beliggende i udkanten af Lynge by frit op til åbne arealer. Den landskabelige styrke spejles i anlægget og udnyttes med en topografisk leg i institutionens lege- og haveanlæg.
P-områderne gøres attraktive med grafisk bearbejdning af asfalten til leg i ledige øjeblikke.

<<<