View 20
Vi har modtaget en generøs bevilling på mere end 8 mio kr fra LOA til opførelse af en ny aktivitetsplads i Frederikssund ved den kommende svømmehal. Hermed kan vi gå ind i projekteringsfasen med højt ambitionsniveau!

<<<