Selskabsform og fagligt register
Tegnestuen ledes i et partnerskab mellem Jane Schul, ekstern lektor på KU Science, forfatter og plantekonsulent for bl.a. Politikens Forlag samt billedkunstner og landskabsarkitekt Jonas Maria Schul.
Tegnestuen er etableret i 1995. Firmaet arbejder i en åben struktur med skiftende kunstnere, forskere, ingeniører og selvstændige tegneteams tilknyttet. Schul Landskabsarkitekter er medlem af Arkitektforeningen og tegnestuens rådgivning udføres i overensstemmelse med foreningens love og vedtægter.
Tegnestuen har ingen ubetalt, forfalden gæld.

Forsikringsforhold
Schul Landskabsarkitekter har for sit ansvar tegnet forsikring via Tryg Baltica policenr. 670 8.003.003
Forsikringen er gældende 5 mio. kr. for personskade og 2 mio. kr. for andre forsikringsbegivenheder i dækningssum pr. forsikringsår.
Forsikringen er gældende i 5 år efter evt. virksomhedsophør.

Kvalitetssikring
Tegnestuens kvalitetssikring gennemføres iht. gældende normer og standarder samt indenfor rammerne af ABR 89, AB 92 og PLR´s ydelsesbeskrivelse for landskabsarkitektarbejde.