Græshaven er et nyanlæg baseret på graciøse græsser og bunddække planter. Haven er udført med plantesammensætninger der understøtter hinanden i vækstkarakteren og dermed opnås den sammenhæng og vækst styrke, der sikrer at anlægget ikke ender med bare områder og stort plejeniveau, som ellers er tilfældet for mange monokulturelle græshaver.

Overdams planteskole har været velvillig sponsor på haven.

<<<